CHUYÊN ĐỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỊ LUẬN VÀ KÍ VĂN 12

Chuyennguvan xin gửi đến các bạn CHUYÊN ĐỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỊ LUẬN VÀ KÍ VĂN 12.  Hy vọng với đa dạng các nội dung trong nguồn tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh đạt thành tích tốt trong dạy và học. Tham khảo thêm nhiều tài liệu Ngữ văn 12 tại THƯ VIỆN THI TỐT NGHIỆP THPT. Chuyennguvan luôn đồng hành cùng bạn!

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0384105620 hoặc Fb: Cô Hoa Chuyên Văn VP.

Spinning

Đang tải tài liệu...

1

Lớp

Ngày soạn

Ngày dạy

Tiết

C2

C3

TIẾT 37-44: CHUYÊN ĐỀ : VĂN NGHỊ LUẬN VÀ KÍ

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( TIẾT 37-38)

NGƢỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( TIẾT 39-40-41)

AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ( TIẾT 42-43-44)

A.MỤC TIÊU CẦN ĐAT

1. Kiến thức

- Học sinh hệ thống hoá được kiến thức về các tác giả, tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, Ai dã đặt tên cho

dòng sông, Người lái đò sông Đà.

- Luyện tập một số dạng đề nghị luận như: Phân tích các đoạn văn tiêu biểu; hình tượng nhân vật, dạng

đề so sánh, liên hệ.

2. Kĩ năng

- Rèn cho hs kĩ năng khái quát, tổng hợp các kiến thức đã học.

- Thực hành giải quyết một số dạng đề cơ bản trong cấu trúc đề thi THPT 2020.

3.Định hƣớng phẩm chất, năng lực cần hình thành

- Về phẩm chất: Tự tin, trung thực, tự giác

b. Năng lực chung : Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.

c. Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ văn chương

B.- DỰ KIẾN CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

- Sơ đồ khái quát hóa kiến thức. Hệ thống câu hỏi tự luận

- Chuẩn bị đề cương lý thuyết và các đề thực hành

- Máy chiếu

- Khái quát hóa, sơ đồ tư duy, hoạt động nhóm, phỏng vấn nhanh, vấn đáp.

2. Học sinh: Làm và học đề cương ở nhà.

C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

* Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp…

* Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc làm đề cương của học sinh

* Nội dung ôn tập

Hoạt động: Khởi động:

B1: Giáo viên yêu cầu hs nêu tên tác phẩm nghị luận và kí đã học

B2: Hs chuẩn bị kiến thức

B3: Hs trả lời

B4: GV công bố kết quả và dẫn vào bài ôn

Hoạt động: Hình thành kiến thức và Luyện tập

Phần một: Văn nghị luận

Tác phẩm: Tuyên ngôn độc lập

A. HƢỚNG DẪN ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hoạt động của GV &HS

Chuẩn kiến

thức,

kĩ năng

* HĐ 1. GV hƣớng dẫn HS nắm lại hệ thống kiến thức về tác giải tác

phẩm.

- B1. GV nhắc lại nhiệm vụ: Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức theo mẫu

(đã cho trong nội dung ôn tập của hs)

- B2. HS trình bày cá nhân trên lớp.

- B3. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- B4. GV đánh giá việc soạn đề cƣơng của HS và bổ sung.

A.

ÔN

TẬP

KIẾN

THỨC

CƠ BẢN