Giáo án Ngữ văn 10 KNTT BỘ 2 Bài 5 GIáo án Tích trò SKDG.doc

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 KNTT WORD VÀ PPT BỘ 2. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

BÀI 5: TÍCH TRÒ SÂN KHẤU DÂN GIAN

(07 tiết)

PHẦN 1: ĐỌC

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức

Học sinh nhận biếtphân tích được một số yếu tố của văn

bản chèo hoặc tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân

vật, lời thoại, phương thức lưu truyền

Học sinh phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hóa từ văn

bản được học

Học sinh nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản thông tin

đã đọc đối với bản thân

1.

Về năng

lực chung

- Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết

vấn đề,….

2.

Về năng

lực đặc thù

Học sinh viết được báo cáo nghiên cứu có sử dụng trích dẫn,

cước chú và phương tiện hỗ trợ; có hiểu biết về quyền sở hữu trí

tuệ và tránh đạo văn

Học sinh biết lắng nghe, phản hồi về một bài thuyết trình kết

quả nghiên cứu

3.

Về

phẩm

chất

Học sinh có thái độ trân trọng đối với những di sản nghệ thuật quý

báu mà ông cha ta truyền lại

NỘI DUNG BÀI HỌC

Đọc

Xúy Vân giả dại (Trích chèo Kim Nham)

Huyện đường (Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến)

Múa rối nước – hiện dại soi bóng tiền nhân (Phạm Thùy Dung)

Hồn thiêng đưa đường (Trích tuồng Sơn Hậu)

Viết

Viết báo cáo nghiên cứu (Về một vấn đề văn hóa truyền thống

Việt Nam)

Nói và nghe

Lắng nghe và phản hồi về một bài thuyết trình kết quả nghiên

cứu

Củng

cố

mở

rộng

Ôn tập kiến thức về sân khấu dân gian