Giáo án Ngữ văn 10 KNTT BỘ 2 BÀI 8 TIẾT 3-4 NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT.docx

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 KNTT WORD VÀ PPT BỘ 2. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

BÀI 8: THẾ GIỚI ĐA DẠNG CỦA THÔNG TIN

MỤC TIÊU CHUNG CỦA CẢ BÀI

1. Kiến thức

- Giúp HS:

+ Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản thông tin, cách đặt nhan

đề của tác giả; nhận biết được mục đích của người viết; biết suy luận và phân tích mối liên

hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin.

+ Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin có sự lồng ghép giữa thuyết minh với

một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận và giải thích được mục đích

của sự lồng ghép đó; nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và

phương tiện phi ngôn ngữ.

+ Phân tích, đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết ở một bản tin.

+ Viết được bản nội quy hoặc bản hướng dẫn nơi công cộng.

+ Biết thảo luận về văn bản nội quy hay văn bản hướng dẫn nơi công cộng đã viết.

2. Năng lực

- Giúp HS phát triển năng lực:

Năng lực tự học, năng lực hợp tác

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Năng lực giao tiếp và thẩm mĩ

3. Phẩm chất

- Biết coi trọng giá trị của thông tin, không ngừng mở mang tri thức về đời sống xung

quanh.

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ di sản nghệ thuật truyền thống. Cụ thể :

+ Cần phải trân trọng, biết bảo vệ di sản nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

+ Tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc, có ý thức giữ gìn lưu truyền các giá trị văn

hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc (tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước)

* Giới thiệu bài học (Giới thiệu chung)

a. Mục tiêu: Kết nối kiến thức từ những bài phỏng vấn, phóng sự, những bản tin

vào nội dung bài học

b. Nội dung: HS quan sát, trả lời câu hỏi

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, phiếu bài tập, câu trả lời miệng

của HS

d. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV-HS

Dự kiến sản

phẩm

B1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS tìm hiểu trước các câu hỏi khởi động của