Giáo án Ngữ văn 10 KNTT BỘ 2 BÀI 8 TIẾT 7 THTV SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHI NGÔN NGỮ.docx

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 KNTT WORD VÀ PPT BỘ 2. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

BÀI 8: THẾ GIỚI ĐA DẠNG CỦA THỐNG TIN

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT “Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

MỤC TIÊU CHUNG CỦA CẢ BÀI

1. Kiến thức

- Giúp HS:

+ Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản thông tin, cách đặt nhan đề của

tác giả; nhận biết được mục đích của người viết; biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các

chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin.

+ Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin có sự lồng ghép giữa thuyết minh với một hay

nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận và giải thích được mục đích của sự lồng ghép

đó; nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn

ngữ.

+ Phân tích, đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết ở một bản tin.

+ Viết được bản nội quy hoặc bản hướng dẫn nơi công cộng.

+ Biết thảo luận về văn bản nội quy hay văn bản hướng dẫn nơi công cộng đã viết.

2. Năng lực

- Giúp HS phát triển năng lực:

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

+ Năng lực tự học, năng lực hợp tác

+ Năng lực giao tiếp và thẩm mĩ

3. Phẩm chất

- Biết coi trọng giá trị của thông tin, không ngừng mở mang về đời sống xung quanh.

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.Cụ thể :

+ Cần phải trân trọng sự sống, biết bảo vệ sự sống của mọi vật quanh ta và mọi vật trên Trái Đất.

+Tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc, có ý thức giữ gìn lưu truyền các giá trị văn hóa

truyền thống tốt đẹp của dân tộc ( tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước)

+ Biết vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tế sử dụng trong đời sống hàng ngày.

* Giới thiệu bài học (Giới thiệu chung)

a. Mục tiêu: Kết nối kiến thức từ các tiết văn bản “Sự sống và cái chết”; “Nghệ thuật truyền

thống của người Việt”; “Phục hồi tầng ozone thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu” từ đó

học sinh biết thực hành “Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ”

b. Nội dung: HS quan sát, trả lời câu hỏi

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức, phiếu bài tập, câu trả lời miệng của HS

d. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV-HS

Dự kiến sản phẩm

B1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV trình chiếu slide gồm 2 bức ảnh: ,1 bản hướng dẫn lộ trình

tuyến chạy của xe buýt, 1 hướng dẫn tham quan bảo tàng . GV nêu

yêu cầu gắn với từng bức ảnh

Em nắm được những thông tin gì từ những bức ảnh trên?

GV yêu cầu HS quan sát lại 2 bức hình lần nữa, và trả lời câu hỏi

chung:

Từ những bức ảnh trên, bản thân em cần làm thế nào để tiếp nhận

thông tin đa dạng phong phú trong cuộc sống thường ngày.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS trao đổi thảo luận và nêu ý kiến

GV quan sát, nhắc nhở HS về cách thức báo cáo sản phẩm (trình

bày bằng hình thức nào (trình chiếu p.p hoặc video, cách thể hiện

sản phẩm ra sao)