Giáo án Ngữ Văn 8 sách cũ Word Và PPT TUẦN 28.doc

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 WORD VÀ PPT . Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

Soạn: 21/03/2022- Dạy: / / 2022

Tuần 28- Tiết 109- Văn bản:

NƯỚC ĐẠI VIỆT TA

( Trích “ Bình Ngô đại cáo”- Nguyễn Trãi )

HĐ2: Hình thành kiến thức mới

a - Mục tiêu: Hs nắm được tính đúng đắn trong tư tưởng và quan niệm của

Nguyễn Trãi về quốc gia dân tộc Đại Việt.

b- Nội dung: Hs vận dụng sgk, vận dụng kiến thức hiểu biết để thực hiện.

c- Sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS.

d- Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Dự kiến sản phẩm

* Nhiệm vụ 1:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

? Để chứng minh cho sức mạnh của

nguyên lí nhân nghĩa và chân lí độc

lập dân tộc, Nguyễn Trãi đã đưa ra

những dẫn chứng nào?

? Hãy nhận xét về:

- Giọng văn trong đoạn này?

- Cách đưa dẫn chứng có gì đặc

biệt? Tác dụng của cách đưa dẫn

chứng đó?

? Với cách lập luận đó Nguyễn Trãi

đã khẳng định điều gì?

? Đoạn văn khơi dậy trong chúng ta

điều gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

+ HS làm việc cá nhân.

+ GV quan sát, giúp đỡ, hỗ trợ khi

cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

+ HS báo cáo.

3- Chứng minh tính đúng đắn của tư tưởng

và quan niệm

- Lưu Cung (vua Nam Hán): thất bại.

- Triệu Tiết (tướng nhà Tống): tiêu vong.

- Toa Đô (tướng nhà Nguyên): bị bắt ở Hàm

Tử.

- Ô Mã Nhi (tướng nhà Nguyên): bị giết ở

sông Bạch Đằng.

+ Giọng văn: thay đổi linh hoạt lúc châm

biếm, mỉa mai( khi nói về sự thảm bại của

Lưu Cung, Triệu Tiết), khi hả hê sảng khoái(

khi nói đến chiến thắng ở Cửa Hàm Tử, sông

Bạch Đằng), lúc khẳng định đanh thép (khi

khẳng định chứng cớ)-> tạo sự lôi cuốn, hấp

dẫn.

+ Liệt kê dẫn chứng theo thứ tự thời gian tạo

chứng cớ hùng hồn về sự thất bại của kẻ thù.

=> + Khẳng định sức mạnh to lớn của chính

nghĩa, sức mạnh của độc lập dân tộc :

- Chúng ta có sức mạnh của chân lí, chính

nghĩa nên thắng lợi là tất yếu.

- Kẻ xâm lược làm trái lẽ phải, đi ngược lại

chân lí, nhất định sẽ thất bại hoàn toàn.

+ Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm nức

lòng quân dân Đại Việt.

133